Sonra Açıklanacaktır.

Design Thinking Turkey

Design thinking, farklı bakış açıları perspektifinde çözüm odaklı fikir üretmeye dayalı bir metodoloji olarak tanımlanır. Tasarım odaklı düşünme, bireyleri anlamayı, varsayımlara meydan okumayı, problemleri yeniden tanımayı ve yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlayan yenileyici bir süreçtir. Girişimler, kurumlar, bireyler için bir çok yeni fikir ortaya çıkaran  yenilikçi bir yöntemdir.